fbpx

Tarieven & vergoedingen

Ook bij ons gewoon verzekerd?

Jouw bezoek aan Lootskliniek wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico.

Met een verwijzing van je huisarts of medisch specialist kun je terecht bij Lootskliniek. Wanneer je een verwijzing hebt, worden de kosten van consult, diagnostiek en behandeling door de arts vergoed door jouw verzekeraar. Je betaalt bij ons alleen het eigen risico. Dit geldt voor alle verzekeraars en polissen.

Omdat wij een nieuwe zorgaanbieder zijn, hebben we (nog) geen contracten met verzekeraars. Je verzekeraar betaalt 60 tot 100% van de kosten, jijzelf betaalt alleen je eigen risico en Lootskliniek neemt het overige deel voor haar rekening. Zo ben je bij Lootskliniek nooit duurder uit dan in het ziekenhuis en profiteer je wél van de gemakken van een kleinschalige zorgaanbieder.

Kijk voor meer informatie over het eigen risico op www.ikregelmijnzorggoed.nl. Voor het eigen risico bij Lootskliniek gelden dezelfde regels als bij “Bezoek Medisch specialist in het Ziekenhuis”.

Verzekerde zorg bij Lootskliniek

Hoe jouw rekening gedeclareerd wordt, hangt af van welke zorgverzekeraar je hebt. Soms accepteert je verzekeraar de rekening rechtstreeks van Lootskliniek. Je hoeft dan niets te doen. Jouw verzekeraar vergoedt de kosten en je ontvangt van de verzekeraar eventueel een rekening voor het eigen risico.

Andere verzekeraars willen liever dat je zelf de rekening van jouw zorgkosten bij hen indient. Je ontvangt dan de rekening van Lootskliniek om die in te dienen bij jouw verzekeraar. Je hoeft de rekening niet voor te schieten. Wanneer je verzekeraar aan jou uitbetaalt, betaal je deze vergoeding aan Lootskliniek.

Declaraties

Wanneer je een medisch specialist bezoekt, wordt er op de dag van het eerste bezoek een zorgtraject geopend. Dit traject wordt na 6 tot 12 weken automatisch afgesloten. Op de sluitingsdatum van het zorgtraject heeft de kliniek geen invloed.

Wanneer het zorgtraject gesloten is, wordt de rekening opgemaakt. Er wordt gekeken welke handelingen er verricht zijn in de voorgaande weken. Soms is dit slechts één consult geweest, soms een operatie, een onderzoek en soms een aantal consulten. Alle (be)handelingen worden, in combinatie met de gestelde diagnose, gecodeerd. Aan die code wordt een prijs geplakt die gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie en een video met uitleg over DBC’s op https://www.zorgwijzer.nl/faq/dbc

De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijke gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag, is voor risico van Lootskliniek. Dit wordt vaak als eigen bijdrage door de zorgverzekeraar omschreven en is niet jouw eigen bijdrage. Voor jou ontstaan daardoor geen extra kosten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgend het DBC-systematiek.

In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Lootskliniek meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij stellen een rekening voor het gehele DBC-traject op, niet voor elke activiteit afzonderlijk.

Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om je te helpen.